Naší prací je posunovat transakci krok za krokem k zamýšlenému cíli, informovat klienta prostřednictvím prezentací i neformálně o postupu a konzultovat s ním důležitá rozhodnutí. Snažíme se také využít know-how klienta v daném oboru, které může souviset s provedením transakce a ovlivnit její úspěšnost. M&A pro nás neznamená pouze velmi odpovědnou práci, ale též výzvu k úzké a přátelské spolupráci mezi poradcem a klientem, majících odlišné odborné zkušenosti.

M&A

  • Capital Consultant poskytuje akviziční poradenství, při kterém klient přenese na poradce úkol vytipovat a doporučit vhodnou společnost na převzetí, zpracovat předběžné ocenění, doporučit vhodnou strategii a dále vést proces jednání o převzetí společnosti během všech fází až do uzavření transakce.
  • Zastupujeme také klienty při prodeji podniku nebo jeho části, kdy majitel společnosti pověří Capital Consultant zajištěním celé transakce, mj. doporučením strategie, kalkulací interního ocenění, přípravou informačního memoranda a jiných dokumentů, a všemi dalšími potřebnými kroky přes vyhledání a oslovení investorů až po vedení jednání s vybranými zájemci a uzavření transakce.
  • Capital Consultant nabízí svým klientům také poradenství při fúzích, jejichž důležitou součástí je správné ocenění fúzujících společností a minimalizace rizik postakvizičního vlastnictví.
  • Kvalitnímu managementu se zájmem o rozvoj společnosti jsme schopni asistovat v transakcích typu manažerských převzetí, a to jak MBO (management buy-out), kdy management zůstává v podniku a vykupuje podíl od stávajících akcionářů, tak MBI (management buy-in), kdy vrcholový management přichází do nové firmy, nad kterou získává společně s finančním investorem kontrolu. Nabízíme strukturování takové transakce, zajištění financování a vyjednávání o podmínkách převzetí.
  • Nabízíme také jednotlivé části standartních M&A (ocenění, řízení projektu, due diligence, atd.) a inovativní balíčky a služby (stapled finance, komplexní M&A zahrnující právní a daňové poradenství, vendor due diligence a přípravu k prodeji, business due diligence, postakviziční vyhodnocení, atd.)

Zprostředkování M&A

„Zprostředkování“ je v rámci M&A poradenství unikátní služba, při které klient poptávající služby pro fúzi, akvizici nebo divestici nejprve angažuje „zprostředkovatele“, který pomůže klientovi při výběru poradce a následně pro klienta vykonává dozor nad průběhem transakce. Výsledkem tohoto postupu je dosažení lepších podmínek (nižší ceny) za M&A poradenství, vyšší kvalita služeb poradce a z toho plynoucí vyšší úspěšnost transakce.